Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu výrobků v internetovém obchodě kolchis.cz. Prodávajícím při nákupech v internetovém obchodě kolchis.cz je vlastník výrobků a provozovatel internetových stránek kolchis.cz, společnost Kolchis s.r.o., IČO: 07597398, DIČ: CZ 07597398, se sídlem Šporkova 2, Praha 1, 118 00, číslo účtu 286326830/0300. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek kolchis.cz jsou uzavřeny podle práva České republiky.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

2. Platební podmínky

Jako způsob platby nabízí prodávající tři možnosti:

  • Bankovní převod na účet prodávajícího
  • Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zboží
  • Platba skrze platební bránu GoPay v souladu s podmínkami společnosti GoPay

3. Dodací podmínky

Jako způsob dodání může kupující zvolit osobní odběr na skladě prodávajícího (Křižíkova 488/115, 186 00, Praha 8), anebo expresní přepravní službu (dále jen „přepravce“). Podmínky dodání zboží po předání přepravci se řídí obchodními podmínkami přepravce.

Informativní popis přepravní služby: Zásilka bude odeslána v rámci služby Malý Business balík s doručením na soukromou adresu. Termín doručení je obvykle následující pracovní den po odeslání zásilky v čase od 8 do 17 hod., resp. ve městech kde se nachází depa MESSENGER, lze s přepravcem domluvit doručení i mezi 17. a 20. hodinou. Zásilka bude standardně pojištěna do její hodnoty.

Dodací lhůta po potvrzení objednávky se obvykle pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. Po potvrzení objednávky bude kupující dostávat e-mailové zprávy o aktuálním stavu objednávky. Brzké doručení lze očekávat po obdržení zprávy “Odesláno”, což znamená, že zboží bylo předáno přepravci. Zásilka bývá běžně doručena do 17:00 následující pracovní den.

4. Odstoupení od smlouvy a odpovědnost za vady zboží (Reklamační řád)

Kupující má možnost zrušit objednávku před odesláním zásilky bez pokuty a uvedení důvodů. Zrušení objednávky je nutné provést prostřednictvím e-mailu salome@kolchis.cz nebo telefonu 777 723 566.

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží, a to i bez udání důvodu.

  • Do konce 14 denní lhůty spotřebitel doručí oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu formou dopisu na adresu Kolchis, s.r.o., Šporkova 2, 118 00, Praha 1, anebo e-mailu na mimo jiné s uvedením čísla objednávky a poštovní adresy pro vrácení uhrazené částky za zboží resp. číslo bankovního účtu.
  • Spotřebitel zajistí vrácení zakoupeného zboží bez zbytečného odkladu na adresu Kolchis, s.r.o., Šporkova 2, 118 00, Praha 1. Zboží doporučujeme pojistit a zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.
  • Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.
  • K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a pokud možno v původním obalu.

Pokud zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou (zejména proto, že má nějakou vadu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, nebo odstoupením od smlouvy. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající neodpovídá za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím kupujícím.

5. Ochrana osobních údajů

Uskutečnění objednávky v internetovém obchodě kolchis.cz je podmíněno registrací uživatele. Uživatel na základě registrace a vytvoření uživatelského účtu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu uživatelského účtu, tj. jméno, příjmení, adresa, společnost, e mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, případně další osobní údaje poskytnuté v rámci nákupů, provozovateli internetových stránek kolchis.cz, jako správci osobních údajů za účelem provozu kolchis.cz a nabízení produktů a služeb provozovatele včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona a pro potřeby průzkumu trhu. Souhlas poskytuje uživatel bezplatně a dobrovolně na dobu do odvolání souhlasu. Souhlas může být kdykoliv písemně odvolán na adrese správce.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 10. 11. 2020.